SPEEDKICK

Copiii prin utile comportamente şi  complexe acţiuni motrice realizează sarcini de la simplu la complex, sarcini ce sunt asociate deprinderilor motrice. In acest periplu iniţiatic, asistam cu toţi la o surprinzătoare avoluţie cu/sau fără participarea noastră  raţională sau instinctuală, observând că acumulările sunt  evidente de ambele părţi. Ca urmare, ne-am intrebat de multe ori, cum au reusit acestia să înţeleaga şi obiectivizeze relaţia  dintre forme, texturi ale unor materiale, natura lor lichidă, solidă sau gazoasă, etc. şi să nu se accidenteze grav în majoritatea cazurilor. Răspunsul se regăseşte în suma experientelor în care fie insoţiţi şi pilotaţi de parinţi sau cadre tehnice sau pur şi simplu experimentand singuri, au transformat aceste deprinderi în priceperi.

Sportul este un domeniu ce a contribuit la aceste realizării ale umanităţii prezervând şi valorizând constant starea de sănătate si instinctul de explorare, ceea  ce a permis o asociere facila  între funcţiile corpului uman, fapt ce a adus beneficii uriase evoluţiei omului şi a contribuit la emanciparea acestuia în cvarii domeni.

Federaţia Romana de Taekwondo WT (WTF) prin efortul şi know-how-ul presedintelui Constantin Apostol, este iniţiatoarea probei sportive SPEEDKICK, formă inovatoare de manifestare sportiva în domeniul TAEKWONDO WT. Find pe deplin înţeleasă utilitate probei, acesta a fost preluată astăzi de majoritatea organizaţiilor omoloage din lume. Devenind o manifestare de interes şi cu utilitate în randul tinerilor sportivi, proba de SPEEDKICK, a inspirat unele compani ce produc echipamente sportive, acestea realizand fie funcţii noi ale unor echipamente existente a caror versatilitate au permis aceasta nodificare, fie au fost realizate unele noi, ce permit astăzi dezvoltarea acestei probe de larg interes.

SPEEDKICK implica executia unor mişcării controlate, elaborate şi planificate în acord cu cerinţe adecvate etapei de viaţă şi pregătire sportivă. Acesta probă se constitue totodata într-un portal catre faza superioară a formării deprinderilor motrice, înţelegand că pe baza interacţiunii organelor de simţ, a capacităţii de analiză şi sinteză a scoarţei cerebrale, iau naştere senzaţii complexe, specifice unor ramuri sportive şi cunoscute sub numele de “simţul mingii”, “simţul porţii/coşului”, “simţul ştachetei”, în Taekwondo WTF regăsim “simţul distanţei faţă de adversar şi al contactului fizic”, două esenţiale elemente coordinative  ce sunt indispensabile obţinerii de mari performaţe. În absenţa repetării organizate a deprinderiilor, legăturile temporare cerebrale ce stau la originea stereotipului dinamic slăbesc ca intensitate, atunci deprinderea motrică “se destramă” fără însă a se şterge complet. Astfel, urmele lăsate de legăturile temporare cerebrale se pot reactualiza relativ repede în urma reluării şi repetării execuţiei tehnice în regimorganizat şi standardizat, ceea ce va conduce la aparitia stereotipului dinamic, proba de SPEEDKICK find un mijloc excelent în acest scop.

Prin modul în care este realizată organizarea şi desfăsurarea acestei probe de concurs a disciplinei TAEKWONDO WT, se urmăreste precipitarea unor funcţii cu obiectivul aprecierii stereotipului dinamic. Execuţia sistematizata unor execuţii tehnice specifice asociate unui interval de timp precis, este un factor favorizant al instalării unor priceperi specializate al căror indici ridicaţi coordinativi, multiplică stimuli cerebrali pe relaţia  “efect-cauză / cauză efect” şi produc consumuri de energie asociat specificului ramurii de sport TAEKWONDO WT.

SPEEDKICK este unul din cele şase elemente principale ale Taekwondo-ului modern (celelalte cinci find Kyorugi, Poomsae, Hoshinsul, Kyokpa, Haidong Gumdo) şi se află într-un ridicat proces de popularitate, fiind setat pe specificul si nevoile vârstei de 04 – 11 ani . 

SPEEDKICK ca şi activitate specializată din cadrul disciplinei sportive Taekwondo WTF, creează condiţiile dezvoltării unitare a componentei psihice în acord cu potenţialul fizic având un obiectiv comun şi precis. Aceasta probă oferă o motivaţie puternică pentru practicanţi şi spectatori deopotrivă, în înţelegerea şi practicarea acestei discipline sportive olimpice descoperindu-i potenţialul iniţiatic.

SPEEDKICK implică un antrenament adecvat ce contribuie la intrarea în forma fizică şi psihică de vârf, dar şi păstrarea acesteia. Într-un astfel de antrenament trebuiesc folosite sinergic toate grupele musculare care intră în alcătuirea corpului uman. Se va urmări prin aceasta, efectuarea unor acţiuni motrice prin care  atât forţa imprimata prin mecanismele de iniţiere a lovituri cât şi cea tractoare-coordinativă să genereze o contracţie îndestulator de mare la impact, ce poate asigura înregistrarea unor puncte în sistem direct cu echipament electronic şi online pentru jurizarea lor de către arbitri.  

Momentele de sforţare maximală NU se pot repeta mai des decât intervalul unui macrociclu de pregătire, asigurand astfel o revenire, o perioadă de consolidare, o perioadă de reintrarea în formă şi implicit o participare viitoare corespunzătoare fiecarei etape.

SPEEDKICK este o probă de concurs ce pune în valoare indici de adaptabilitate la reguli, de stabilitate emotională, de expresivitate corporală, coordonare/multilateralitate, precizie şi rapiditate. Prin natura sa această probă tehnică, se constitue într-un real metodel de success find folosita pentru a măsura gradul de incidenţă al unor importanti indicatori psiho-motrici faţă de specificul şi nevoile ramurii de sport, cât şi a gradului de adaptare şi concentrare pe obiectiv ale sportivului, urmare a metodelor de predare folosite in cadrul antrenamentelor. 

SPEEDKICK are  mai multe forme de prezentare în cadrul competiţiilor dedicate, cum ar fi execuţia unor lovituri în regim unidextru şi/sau ambidextru, simple sau compuse angajate  cu sprijin pe sol şi/sau din saritură. Aceste lovituri se realizează  la nivelul de înălţime  corespunzator cerinţelor de concurs şi se aplica cu părţii ale pumnului şi ale labei piciorului în zona dedicată şi marcată pentru contact. Pentru acestă probă, in vederea asigurării mijloacelor logistice de contact se folosesc manechini/sacii  şi/sau palete/ţinte tip piept, confecţionate din diverse materiale cu textură şi densitate ce nu pot  produce leziuni de suprafaţa a pieli sau contuzii majore ale membrelor in zona de contact. Aceste materiale pot fi de natură PSS – echipament electronic (ce înregistrează, pastrează şi  evidenţiază loviturile valide executate de sportivi, pe baza unor criterii electro-mecanice şi algoritmi de forţă la impact), dar pot fi după caz şi de natură mecanică (înregistrarea şi evidenţierea loviturilor valide find facută în acest caz de către un colectiv de arbitri). 

SPEEDKICK este un vector motivaţional superior în incursiunea către marea performanţă ce netezeşte şi calibrează primi paşi către  a lovi o ţintă din postură statică sau în mişcare, a cărei precizie şi forţă la impact defineşte capacitatea de aprecierea corectă a distanţei ce este permanent infuenţată de ritmul cardiac. Stadiul isometric al acţiunilor repetate va păstra tensiunea musculară şi presiunea mentală intermediară până momentul impactului, astfel find necesar ca lovitura să fie însoţită de un strigăt de luptă (KYHAP – strigăt ce determină relaxarea diafragmei şi eliberarea stării de abnee, oferind posibilitatea reechilibrarii volumului de oxigen). Concluzie:

Acesta experienţă de concurs desfaşurată pe interval de timp adecvat etapei de viaţă, cu rigori de inălţime a contactului şi cerinţe tehnice foarte bine calibrate, este determinantă în vederea adaptării organismului la nevoi şi cerinţe esenţiale disciplinei sportive olimpice Taekwondo WT.