1 Decembrie 2021 – “La multi ani ROMANIA”

În călătoria sa milenară poporul român, s-a dovedit a fi de folos umanității.

A servit acesteia jerfindu-și fiii și fiicele ori de câte ori frământările timpurilor au impus.

S-a legitimat până astăzi prin nestrămutată credință, iar iluștri români oameni de cultură, savanți, cercetători, filozofi, sportivi, artiști sau inventatori, au așezat la loc de cinste ROMÂNIA, în panteonul mondial.

De aceea trebuie să privim Taekwondo WT, ca un nou și modern mijloc de reziliență pentru unitate a tinerei generații, de a dezvolta relații cu oameni din întreaga lume, de a întreține relații cu români de pretutindeni și mai ales de a reprezenta țara noastră în marea epopee olimpică.

Cu ocazia ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, vă mulțumesc pentru participarea voastră la acest înalt deziderat național.

Maestrul