Unitatea dintre gând și acțiune

In perioada 11 Ianuarie și 24 Februarie, federația organizează un amplu program de Pregătire Continuă pentru Licențiere anuală a membrilor cu atribuții de selecție, instruire, specializare, arbitraj și management competițional, la care sunt inscriși un număr de 105 cursanți.

Funcția de instruire sportivă include invățarea și perfecționarea cunostințelor printr-un proces pedagogic unitar pe ramura de sport ce iți propune să armonizeze principiile  antrenamentului cu obiectivele competiției. Competiția sportivă este esențială pentru evoluția performanței sportive și accentuarea capacității de performanță, fiind folosită ca o formă de efort intensiv și specializat, ce reprezintă obiectivul activității de antrenament.

In aceste condiții,  in egală măsură pentru tehnicieni și sportivi, selecția trebuie să se supună regulilor metodologice sportive, normă ce reprezintă legătura dintre teoria cunoștințelor, aptitudinii și talent. Pentru eficiența in cadrul procesului de selecție și inițiere, tehnicienii trebuie să se orienteaze spre potențialul viitor al sportivului și indeosebi spre marea performanță. Totuși, nu trebuie neglijată activitatea de evaluare și clasificare ce poate orienta sau reorienta sportivul spre forme de intrecere ce sprijină sănătatea, dezvoltarea estetică a persoanei și tradiția, expresie a practicării sportului de loisir, sportul competițional de nivel mediu sau cu un caracter de masă.

Organizarea de activități de instruire, specialiare și pregătire continuă este esențială in vederea transmiterii de noi cunoștinte, teorii, regulamente, rezultatele unor măsurători și publicarea lor, ce impreună au o funcție mobilizantă și duc la motivarea populației pentru practicarea organizată a sportului. Utilizată organizat și periodic funcția formativ-educativă va produce constant efecte  pozitive asupra beneficiarilor sportivi, instructori, antrenori, arbitri, alte categorii de personal și spectatori, al căror  caracter și comportament performant pot avea un efect motivant asupra maselor.

De aceea, prin discuții susținute de argumente și măsuri cu caracter pozitiv, se pot elimina prejudecăți față de activitatea sportivă sau reprezentanții săi, ce motivat militează pentru realizarea dezideratului de performanță sportivă și prin atingerea unor inalte sentimente patriotice, sau acționând pentru eradicarea unor comportamente cu efecte ireversibile asupra sănătății fizice și mintale a tinerilor cu vârste din ce in ce mai mici datorate utilizării doping-ului, consum de alcool, fumat, consum de droguri, corupție, bulling-ul in toate formele lui, etc.), fapt care conduc la dezinteresul față de sport și ignorarea efectelor pozitive, multilaterale și de durată asupra stării de sănătate și reprezentarea națiunii.

In virtutea caracterului cultural-sportiv al domeniului apreciem că, astfel de derapaje  comportamentele se pot ameliora prin funcția educativă a sportului și a competiției, punând intodeauna pe primul loc principiile solidarității olimpice, Toleranță și Fair-play-ul.

Citat: “Prima preocupare a omului trebuie să fie omul.”