CUPA ROMÂNIEI – PROBE NEOLIMPICE

Federația noastră a organizat cu succes și un predictibil impact emoțional pozitiv, prima ediție a competiției Cupa României pentru cele 5 probe neolimpice (POOMSAE, HOSHINSUL, HAIDONG GUMDO, KYOKPA, SPEEDKICK), ce aparțin domeniului marțial al disciplinei sportive olimpice Taekwondo WT.

Acest eveniment sportiv a fost organizat în perioada 17 – 19 decembrie, în incinta Salii Polivalente din București, cu respectarea măsurilor medicale specifice. Evenimentul sportiv a fost dedicat grupelor de vârstă Copii 1, Copii 2, Juniori Mici și se evidențiază pentru această perioadă când majoritatea persoanelor sunt asomatizate de lene pentru sport, prin participarea unui număr de cca 520 de participanți.

Odată cu organizarea în premieră a Cupei României la Taekwondo WT 2021 – probe neolimpice, latura marțială a Taekwondo WT a primit în acest debut alături de probele sale consacrate, compania unei noi probe denumită generic Probă Aplicativ Sportivă.

În legătura cu ceea ce costă această probă, vă vom lăsa să deduceți pănă la prima participare a dumneavoastră, prin intermediul retrospectivei fotografice a evenimentului.

Participarea părinților într-un mod activ la realizarea punctajului sportivilor în cadrul probei Sportiv Aplicative, prin parcurgerea unor probe intermediare alături de copiii lor, a dat sens și culoare noțiunii de familie și a contribuit afectiv la dezvoltarea relației părinte copil.

Mesajul spiritual al  acțiunii noastre sportive “Nihil sine Deo” alăturat formei ideale de reprezentare a familiei tradiționale  “TATA, MAMA și Eu”, se dorește  a fi prin acordul de  cooperare părinte-sportiv, un nou concept ce urmarește îmbunătățirea și consolidarea relației dintre membrii familiei, un simbol cheie ce stă la baza consolidării personalității și stabilității emoționale a sportivilor, dar și a celorlalți membrii ai familiei.

De asemenea, modelul cultural al  evenimentului sportiv respectiv celebrarea a ” 150 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI NICOLAE IORGA”, cunoscut ca și Apostol al culturii românești, a oferit sportivilor posibilitatea de a se înscrie la concursul de cultură a istoriei României, acțiune dedicată acestei zile comemorative.

Cei 45 de sportivi înscriși au prezentat aspecte importante ale vieții lui Nicolae Iorga, evocând chiar momente inedite sau de înaltă ținută administrativ politică sau filozofică, a acestui important om de cultură și de stat. Cecul în valoare de 1.000 de lei și cele 9 genți  de echipament,  au mers către sportivii cu cele mai bune aprecieri ale juriului.

Prioritățile noastre rămân ancorate  și în temporalitatea spațiului sumativ formativ volitiv, ce poate potențializa și da  sens contribuției individuale la existența și manifestarea ființei naționale. Apreciem, că prin facilitarea accesului către marea performanță a unor tineri educați, vom avea o reală garanție de a obține pe viitor performanțe cât mai  notabile, iar odată cu timpul, sportivii noștri să argumenteze toate acele virtuți și cunoștințe, cu sprijinul cărora să devină cetățeni activi, model pentru următoarele generații.

Pe rând în cadrul celor 5 probe tehnice: POOMSAE, HOSHINSUL, HAIDONG GUMDO, KYOKPA, SPEEDKICK, sportivii s-au întrecut cu avântul specific etapei de vârstă, reușit să presteze într-un mod impresionant. Cerințele specifice fiecărei probe  au fost minimale, prin aceasta, Comitetul de Organizare urmărind facilitarea accesului unui număr mare de sportivi și părinți. Notarea a fost realizată prin folosirea unor algoritmi și funcții matematice elaborate specific acestui tip de concurs. Pentru notare au fost stabilite criterii bazate pe abilități și priceperi motrice fundamentale, pe atitudine, fair play, toleranță, capacitatea de cooperare, de comunicare (verbală, nonverbală și paraverbală), cunoștințe tehnice specifice fiecărei probe.

Potențialul acestui format de concurs este uriaș, iar federația prin colectivele tehnice analizează evoluția sportivilor și părinților, a conducătorilor delegațiilor sportive, activitate ce are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de concurs, de evaluare și notare, de facilitare pentru viitor a participării unui număr cât mai mare de sportivi și părinți.

“FIE CA BUNUL DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE FIICELE ȘI FIII NEAMULUI ROMÂNESC ȘI AȘA SĂ NE AJUTE EL NOUĂ!”

F.R. Tkd WT