ADUNAREA GENERALA 2021

Printre clișeele dezolante ale anului precedent ce își întinde tentaculele slinoase și peste acestă perioadă din anul 2021, prin înalt spirit civic și disciplină, am reușit în data de 13.03.2021, la București în incinta Sălii Polivalente, să organizăm cu succes Adunărea generală a federației, cât și în data de 14.03.2021 Seminarul Tehnic Național de Licențiere pentru instructori, antrenori și arbitri, activitate dedicată pregătirii continue.

Astfel, au fost prezenți delegații ai 41 de structuri sportive membre, din 43 confirmate și 98 de tehnicieni, ce prin atitudinea civică și implicarea lor interactivă au construit momente administrative memorabile. Aceștia, în pofida faptului că au trăit îndeajuns sub presiunea impusă de aceast virus manufacturat și contrafăcut, ce este utilizat în scopuri ocultate de către medii conspirate cu o agendă privată sau conformat respectând procedura pentru adunările publice.

Extras:
Ordinea de zi a fost parcursă în prima parte prin efectuarea prezenței, declararea statutară a adunării, cuvântul de bun venit al președintelui, raportul Comitetului Executiv, al membriilor Consiliului Director, al Cenzorului, rapoartele privind descărcarea de gestiune pentru anul 2020 și a propunerii de buget pentru anul 2021.

Toate acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi, find făcute aprecieri pozitive de către cei prezenți privind eficiența actului de management al conducerii și a efortului privind realizarea activitățiilor din calendarul intern si extern, planificate în pofida fricii inoculate prin excesisa publicitare și a elementului de excepție “online”, impus de restricțiile pandemiei.

Cei prezenți și nu numai au apreciat deschis prin alocuțiuni, profesionalismul organizării și desfășurării in formatul prezenței fizice a Stagiului Tehnic Național 2020 și a celor trei Campionate Naționale de Kyorugi și Poomsae, a Cupei României. A fost amintit modul rapid și transparent de adaptare înaintea tuturor celorlalte discipline sportive și chiar a WT sau WTE, la cerințele de organizare a unui climat de suport al sportivilor prin intermediul mijloacelor digitale, folosind mediului online.

Organizarea competiților tehnice de Poomsae, Speedkick sau a programelor educationale de excelență cu tema sportivă, precum “Elev de Nota 10” sau “Spirit Olimpic”, sunt rezultatul viziuni președintelui și a echipei de conducere, ce au angajat proactiv esențiale transformării a bazei de date, a platformei E-ranking Taekwondo WT, a unui update corespunzător de securitate prin soluții software și programe digitale specializate, achiziția unei logistici și echipamente IT de nouă generație.

Partea a doua a fost realizată prin continuarea parcurgerii ordini de zi, prin discuții și analize a stadiului de pregătire a lotului național și olimpic ce se pregătește activ in Centrul de Excelență în Taekwondo WT “KOGAION”, cât și la cluburi. Astfel antrenorul coordonator Apostol Costantin și colectivul tehnic format din Muti Marius, Ion Lucian, Alin Moldovan, Costea Aurelian, ce au participat si la acțiunile externe au prezentat aspecte pozitive și au atătat potențialul favorabil al sportivilor eligibili pentru competiția de calificare la J.O. TOKYO 2021.

Pentru construcția structurii programului 2021, reprezentanții cluburilor au venit cu propuneri, mențiuni și amendamente ce sau materializat în realizarea unui plan concret de acțiuni interne și internaționale ce a trebuit să țină cont și de prezumate condiții contextuale în legătură cu posibile viitoare restricții.

Motivat de o serie de observații personale discutate și evaluate alături de ceilalți specialiști, președinte federației a prezentat și propus analizei celor prezenți un nou profil metodic și logistic de organizare a competiție dedicate copiilor, juniorilor și cadeților. Urmare a expunerii fondată pe argumente solide în direcția redării tinerilor bucuria copilăriei și de ai motiva superior iar cei prezenți au apreciat viziunea președintelui, considerând prin expuneri personale util și eficient modelul propus.

Conducerea federației a mai propus organizarea unor activități concrete de cooperare transfrontariere cu structuri sportive publice și private de specialitate din țările vecine pe care le va susține material și financiar.

Președintele federației a prezentat situația apărută prin influența negativă exercitată de catre o persoană a carui nume a fost radiat in baza GDPR si urmeaza a fi publicat dupa emiterea unei decizii a Comisiei de Disciplina, (persoană cunoscutã cu antecedente incompatibile cu statutul de membru al federație savârșite în trecut, pentru care a fost exclus din federație), asupra directorului CSM Focșani 2007, respectiv pentru a formula scrisoarea nr.2568/08.12.2020 adresată COSR (textul a fost citit in plen), față de care a fost luată conform prevederile statutare Art.88 și Art.89, decizia suspendării pe o perioadă nederminată de către Comitetul Executiv in data de 12.03.2021. Urmarind cu interes, membrii Adunări generale au concluzionat  că din conținut acestei scrisori, rezidă vădit intenția de a descuraja tinerii sportivi angajați în procesul de calificare la J.O.Tokyo 2021 și de alterare a coeziuni colective ( aceștia urmau să participe în mai puțin de 40 de zile la competiția de calificare),  relevând tot odată dorința de a denigra activitatea sportivă olimpică a federației și imaginea personalului tehnic al acesteia. Cu atât mai mult find folosite argumente mincinoase și malițioase prin prezentarea unor neadevăruri (lipsa de proceduri a selecției la lotul național,  publicitate a statutului și mai ales un prezumat context neconform printr-un aberant scenariu) acte ce sunt publicate de ani de zile pe site-ul oficial al federației, cât și folosirea ca pretext al acestor minciuni pentru a justifica aprioric un posibil proces de conștiință ce este prezentat tendențios. Având în vedere  acesta concluzie unanimă și a faptului că această structură sportivă, pănă la formularea acestei scrisori nu și-a exercitat în nici un alt mod statutar dreptul de a formula o petiție în atentia organelor de conducere ale federației sau obține o audiență, cu obiectul celor sesizate COSR, a fost propusă de către membrii Adunării generale conform prevederilor statutare, dezafilierea CSM Focșani 2007, din rândul structurilor membre ale federației.

Au mai fost discutate și analizate aspectele pozitive ale finanțării exclusive din veniturile federației și a organizării și desfășurarii cu succes a cursurilor de competență profesională a membrilor federației, cu scopul integrării socio-profesionale a tinerilor SPORTIVI, cât și oferirea unei oportunități de reconversie profesională printr-un proces de formare și specializare pentru aceștia. Faptul că acest curs a fost realizat cu formatori proprii din rândul specialiștilor (formatori și auditori) ai federației, este o realizare notabila a programului de management federal. A fost propusă continuarea acestui proiect propriu  ce sa materializat cu ocazia celei de a doua ediție, prin obținerea unui Certificat de competență profesională acreditat de către CNFPA.

Au fost aduse în discuție și apreciate programele de transmitere în folosință a materialelor și echipamentelor necesare procesului de pregătire sportivă specifică, cu propuneri concrete pentru alte noi materiale necesare.

Au fost prezentate beneficile programelor de finanțare a structurilor sportive membre pentru grupele de vârstă Copiii sub 9 ani și Juniori Mici, al căror efecte măsurabile sunt foarte eficiente.

A fost prezentată cererea de afiliere și susținută de cei prezenți prin aplauze susținute a 8 noi structuri sportive membre, dintre care 2 cluburi nou înființate, 4 cluburi cu istoric privat și 2 cluburi CSM prin secții de Taekwondo WT nou înființate, o parte din acestea sunt organizate în localității în care disciplina noastra sportivă nu avea reprezentare.

Conducerea federației reușește astfel, sa atingă parametrii de dezvoltare planificați, in pofida derivei în care este societatea prin prezența scăzută și/sau datorata de abandonului copiilor de la programele sportive de performanță.

Au fost propuse odată cu completarea actului constitutiv și statutului, noi amendamente privind consolidarea eticii în acord cu noile prevederi ale WT, a disciplinei și asigurarea patrimoniului imaterial al federației.

Toate aceste aspecte de interes  mai sus menționate, căt și alte importante formalități, au fost aprobate în bloc printr-un acord unanim, de către membrii cu drept de vot intruniți statutar la această dată.