LICENȚA ANUALA 2021

În ziua a 14-a, a luni lui Mărțisor, anul 2021, structurile sportive membre au participat prin reprezentantii oficiali la activitatea planificată de licențiere anuală.

Toți aceștia au fost însoțiți de instructori, antrenori și arbitri membrii ai cluburilor pentru a participa la programul de pregătire continuă și prin aceasta să poată obține licența anuală.

Avănd proceduri proprii federația prin conducerea colegiilor și comisiile naționale, urmarește aplicarea standardului internațional pe ramură de sport. Astfel, prin intermediul colegiilor și comisiilor naționale, se monitorizează numărul participărilor, nivelul de implicare și măsoară calitatea prestației tehnicienilor federației. Drept consecință curriculum propus pentru Seminarul Național de Pregătire Continuă și Licențiere 2021, a cuprins trei domenii de interes, respectiv: Primul Ajutor, SSM ( Sănătate și Securitate în Muncă), Psihologie Sportivă.

Modulul dedicat primului ajutor, a fost realizat cu suportul domnului Dr. Rusu Florin, medic specialist in accidente aeronautice, persoană înalt calificată, acesta reusind prin prezentarea unor materiale video consacrate și a dezvoltat foarte elaborat acestea. Deasemenea, cu sprijinul tehnicienilor prezenți sau construit activități practice exemplificative, ce au avut ca scop fixarea procedurilor conform ultimului standard în domeniu.

Modulul dedicat domeniului de SSM a fost susținut de către domnul Telu Daniel Zoltner inspector și formator. Acesta a reușit să prezinte elaborat și la obiect cerințele în această importantă arie de responsabilități.

Modulul psihopedagic, in lipsa motivată a doamnei Misa Gabriela, a fost susținut de către domnul Apostol Constantin președinte al federației. Tema propusă “pedeapsă vs recompensă”, a fost dimensionată și prezentată cu obiectivul atingeri unor acorduri de conștiință, pentru toți cei ce sunt implicați în procesul formativ-volitiv sportiv. Prin discuții interactive au fost calibrate prioritățiile imediate și au fost propuse modele de abordare și lucru cu sportivi, părinții și terți, prin abordări eficiente și conforme.

Au mai fost prezentate și alte aspecte de interes metodologic.

Numărul mare de participanți și implicarea interactivă este un indicator măsurabil, al efectelor pozitive urmare a procesului de pregătire continuă și licențiere anuală.

Mai arătăm că în ultimi 3 ani au fost colectate date concrete, ce dovedesc eficiența programului federației destinat pregatirii continue a tehnicienilor federației.

Înțelepciunea populară ne spune “sportivi nu se nasc campioni”. Noi confirmăm, “ei sunt selecționați, pregătiți și specializați cu acest obiectiv”, iar acesta nu poate fi realizat decât prin formarea și specializarea unor tehnicieni cu vocație, a cărui înțeles trebuie păstrat viu privind aspectele de noutate tehnico-metodologic, științific și logistic.