Adunarea Generală 2022

Adunarea Generală 2022 a fost o încântare însoțită de bucuria revederii.

Izbânda de a participa în format fizic și de a contribui cu experiența personală a unui număr de 45 de delegați cu drept de vot la această esențială activitate a organizației noastre Federația Română de Taekwondo WT, este de bun augur și a fost salutată de toți cei prezenți.

Prin virtuțile personale cu care se însoțesc și se prezintă membrii federației ca expresie a practicării unei discipline sportive olimpice și a înaltelor aspirații naționale și internaționale, au fost discutate și aprobate, ca unică expresie de a da astfel sens și consistență muncii noastre, toate actele și programele federației pentru anii 2021 și 2022, conform ordinii de zi promovate.

Cu această ocazie a fost aprobată la cerere afilierea a 4 noi structuri sportive, din care 2 structuri publice Club Sportiv Local Ciorogârla, Club Sportiv Municipal CRIȘUL Oradea, Asociația Sportivă EXIGENT Târgu Mureș, Asociația Sportivă REVOLUTION Târgu Mureș.

Reușitele sportive ale anului precedent au fost unele așteptate ce dovedesc implicarea, seriozitate și viziunea conducerii federație noastre.

Construcția planurilor anuale și a etapelor intermediare din structura acestora, au dat consistență și vigoare temelor de lecții teoretice și practice, ceea ce a oferit sportivilor componenți ai loturilor naționale stabilitate, vigoare și încredere pentru autodepășire prin acele sforțări maximale de care victoria nu se poate lipsi.

Date fiind restricțiile medicale ce au impus în anul 2021 un climat supus constrângerilor libertății de mișcare, conducerea federației cu discernământ și înțelepciune în gestionarea și repartizarea resurselor financiare ale federației, dar și în colectarea veniturilor proprii și bugetare a susținut suplimentar financiar și material activitatea a 40 dintre cluburile sportive membre.

În pofida situației au fost realizare toate activitățile și acțiunile sportive propuse prin structura calendarului și a planului aprobat.

Achiziționarea și transmiterea în folosință către două din cluburile cu cea mai dinamică evoluție în rândul claselor de vârstă copii sub 9 ani și juniori mici a două microbuze de 9 locuri, a fost realizată exclusiv din rezultatul execuției financiare din venituri proprii, angajamentul conducerii federației de a continua acest program rămânând valabil și pentru acest an. Au fost transmise în folosință totodată materiale și echipamente necesare continuării pregătirii probelor către 40 de cluburi, înzestrare ce aduce pregătirea la un standard apropiat cerințelor de concurs.

Au fost și ceva greutăți care au și ele motivele lor de a nu fi băgate sub preș, așa că în urma discuțiilor și a votului unanim vor avea și un happy-end.

Un nou ciclu olimpic PARIS 2024 ne bate tare în ușă, iar federația mondială ține pasul cu lumea și o parte a lucrărilor au fost dedicate trecerii în revistă acestor îmbunătățiri.

Cei prezenți au fost interesați de parcurgerea explicațiilor formulate privind modificările aprobate, pentru a le înțelege întocmai și a le vota în consecință pentru a fi aplicate începând cu data limită de 22.03.2022. În cadrul acestui punct al ordinii de zi, președintele federației s-a alăturat analizei și împreună cu reprezentanți și delegați prezenți au dezbătut amănunțit pentru clarificarea unor aspecte esențiale în legătură cu siguranța sportivilor copii, juniori mici și cadeți. Cu acest scop a fost adoptată impunerea folosirii căștii cu vizor sau eliminarea loviturilor la cască (cap), a fost adoptată cu un vot unanim.

Printre rapoarte clasice și-au făcut loc și au fost aprobate acțiunile și hotărârile luate drept urmare a discuțiilor despre probele neolimpice și impactul lor pozitiv. Aceste probe au fost apreciate făcând cu fiecare ocazie deliciul publicului și al părinților, coechipierii de nădejde ai sportivilor copii și juniori mici.

Temerari și trăitori, membrii Adunării Generale au empatizat cu cei în nevoie achiesând la chemarea președintelui federației Constantin Apostol și au votat pentru continuarea și susținerea Programului Național Paralimpic de Taekwondo WT.

S-au adoptat prin votul unanim importante hotărâri în planul promovării disciplinei noastre sportive prin proiecte de PR, dar și acțiuni practice ce însoțesc acest deziderat, cu obiectivul dezvoltării fiind aprobat planul de acțiuni cu denumirea CARAVANA TAEKWONDO WT PENTRU TOȚI COPIII.

Asociat acestei caravane, urmând directivele federației mondiale WT privitor la susținerea și promovarea imaginii femeilor, s-a hotărât reeditarea proiectului FLOARE DE COLȚ (acest proiect se află la a X-a ediție și are un conținut ce se adresează femeii în toate acele sublime etape ale vieții: copilă, domnișoară, femeia, mamă, bunică și relația acestora cu activitatea sportivă pentru sine și cei dragi) astfel, vom organiza în luna MAI și un concurs dedicat doar acestora, al cărui format rămâne o surpriză.

O atenție deosebită a fost acordată competițiilor în formatul 2 X 2 sau 3 X 3 al probei de Kyorugi, ce își găsește locul în proiecția, în valorizarea acelor necesare competențe personale de ordin cantitativ și calitativ, fiind planificate trei sesiuni de concurs tip Grand Prix.

Dezbateri și hotărâri importante au fost luate și în legătură cu creșterea coeziunii dintre membrii comunității noastre sportive prin transparență și comunicare, față de toate aspectele de interes, având ca obiectiv îmbunătățirea stimei de sine prin partenența la un grup și construcția unui model accesibil pentru ceilalți membrii ai societății în diverse domenii. Conducerea federației înțelege rolul integrator al sportului prin însăși dubla orientare socio-culturală și acordă un interes major acestor deziderate, fiind angajată plenar prin multe alte acțiuni planificate, de a participa la acordul de solidaritate între toți membrii societății noastre.

Salutăm implicarea și stăruința sportivilor, părinților, tehnicienilor, arbitrilor și reprezentanților structurilor sportive membre pentru o viață sănătoasă prin actul de cultură fizică furnizat de cadrul organizat al Federației Române de Taekwondo WT.

Mulțumim conducerii autorităților publice MS, COSR și personalului acestora pentru buna colaborare, de asemenea tuturor susținătorilor noștri cunoscuți sau anonimi.

HAI ROMÂNIA !