STAGIUL TEHNIC NAȚIONAL 2022

Cu o formație adecvată gradului de dezvoltare al federației noastre prin prezența a peste 500 de sportivi organizați piramidal pe grupe de vârstă și în prezența a peste 67 de instructori, antrenori, arbitri calificați și stagiari, s-au desfășurat sesiuni tehnice multiple.

Deschise tuturor participanților module importante, parte ale curriculum de Taekwondo WT, au fost planificate corespunzător programului, fapt ce a permis tuturor un adecvat tur de orizont specific al probelor de Kyorugi, Poomsae, Kyokpa, Hoshinsul, Haidong Gumdo sau Aplicativ Sportivă.

Tehnicienii Clipea Sebastian, Tibichi Daniel, Nedelcu Răzvan, Nedelcu Viorica, Matei Georgeta, Muti Marius, Deak Ferenc, Silochi Florinel, Coldea Florin, Bajko Eniko, Tanasă Nicu, Roman Marius, alături de invitați de înaltă ținută practică și teoretică de origine coreană, olandeză, elvețiană, cehă, slovenă și engleză ce au dorit la invitația președintelui federației Constantin Apostol să revină în țara noastră pe care au cunoscut-o prin intermediul implicării președintelui în organizarea unor acțiuni concrete, ce au cuprins promovarea unui concept nou privind normele metodologice, de transparență, toleranță și Fair Play ce au avut o rezonanță majoră în plan internațional.


Precizăm că proiectele din cadrul programelor anuale au fost realizate prin implementarea de noi soluții metodice esențiale performanței sportive. Acestea au fost utilizate folosind know-how românesc cu elemente și cunoștințe metodologice calibrate unor tipuri de nevoi identificate pe grupe de vârstă. Au fost vizați ca ținte în egală măsură în cadrul tuturor probelor atât băieți cât și fete, fiind utilizate masurători și mijloace de evaluare adaptate unui curriculum specializat.

Au fost propuse și utilizate cu succes soluții tehnologice de predare în acord cu gradul de cerință competițională, fiind utilizate cu succes materiale și mijloace științifice moderne de avangardă în domeniu.

Un important rol a fost acordat evaluării și pregătirii psihologice, în acest scop fiind utilizat un serviciu terț asigurat de către specialiști precum doamna Gabriela Moise-psiholog, domnul Cojocaru Gheorghe evaluator și terapeut Mind Set și domnul Dinu Ion prof. Matematică Sociologică, anul acesta fiind unul de referință privind anumite procese de etapă ale celor trei generații (juniori, tineret și seniori), monitorizați în perioada 2018-2022.

Rezultatele nu sunt dintre cele mai bune datorită situației legate de pandemia Covid 19, însă foarte promițătoare din perspectiva rezultatele colectate privind măsurătorile legate de mijloacele noi utilizate în partea de enrichment.

De asemenea, prin acțiunile concrete privind promovarea valorilor patrimoniu cultural al poporului român într-un context integrat în care tinerii își au un loc esențial, fiind apreciat ca cel mai de preț bun al unei națiuni.

Întreaga acțiune a fost o reușită prin perspectiva oferită de noile condiții de viață apărute după încercata perioadă a pandemiei.

De aceea, ca urmare a derulării întregului program, conchidem că disciplina sportivă olimpică TAEKWONDO WT este un panaceu universal pentru rezolvarea unor derapaje sociale.

Apreciem prin prisma celor constatate că disciplina sportivă Taekwondo WT, este un argument solid privind consolidarea sănătății fizice și psihice a practicanților, rezultat cu beneficii concrete asupra componentei colective sociale.

Vă invităm alături de noi în călătoria către performanță sportivă, cu scopul reprezentării și obținerii victoriei pentru virtutea personală și gloria României.

F.R. TKD WT