Cupa României, Proba aplicativă de Taekwondo WT

Miercurea Ciuc, 14-15 octombrie 2022
Partener: C.S. CSIKI TITANOK

Un număr de 240 de copii, reprezentând 21 de cluburi, din 15 judete s-au inscris și participat cu etuziasmul cuvenit frumoasei lor vârste, argument ce au dat contur acestei probe de foarte mare interes pentru procesul de monitorizare, măsurare și sinteză a procesului formativ volitiv sportiv pe ramura de sport.

Tipul de efort anaerob alactacid și noile cerințe ale regulamentului internațional aprobat de Comitetul Olimpic International, impun un nou proces de cercetare și determinare a unui adecvat biotip și profil psihologiccid al sportivului de Taekwondo WT. Precizăm că in plan internațional se fac eforturi susținute in vederea asigurării unor determinări vremelnice in cazul sportivilor, astfel incât să se poată realiza in etapele favorabile procesului de selecție alegerile cele mai obiective.

Modul de organizare și distribuire a exercițiilor din cadrul circuitului sportiv aplicativ respectă rigori bine stabilite ce pot reflecta aspectele urmărite și asigurarea efectuării unor măsurători cât mai precise a repetărilor, amplitudinii mișcărilor, acurateții, ințelegerii cerințelor, echilibru, a observațiilor asupra multilateralității și ambidextriei, a timpilor minimali și maximali stabiliți, alte aprecieri importante din cadrul procedurii de evaluare și stabilire a invingătorilor.

Natura exercițiilor bine compuse au stârnit interesul sportivilor dând acestora ocazia să aibe o prestație in deplina bucurie de a participa și a coopera cu ceilalți coechipieri sub indrumarea tehnicienilor și parinților.

In cadrul acestei probe sunt apreciate priceperi native (vocaționale) și aptitudini dobândite in aria celor două domenii de competență sumative, respectiv de ordin calitativ și cantitativ, iar prin rezultatele inregistrate apreciem că au fost atinse pe deplin obiectivele urmărite.
Cu drag,
F.R. Tkd WT